Comet Portsmouth England

newspaper 123 February 1665, Comet Portsmouth England.

Portsmouth writes that a Comet Star was seen, coming from the South East, and going to the East, being as big as a man's head, the object will undoubtedly give some Matter of Speculation under the astronomers.

Original text plus clipping in Dutch:

Men schrijft van Portsmouth, dat aldaar een Comeet Sterre wierde gezien, komende uit het Zuid-Oosten, en ondergaande naar het Oosten, zijnde zoo groot als een mans hooft, de zelve zal zonder twijfel enige Materie van Speculatie aan de Lief-hebbers geven.

Source: Haegse post, 23 Feb. 1665.

23 02 1673 comeet engeland