Apollo 11 Menu

Gezondheid astronauten uitstekend

apollo 11 crew x24 Juli 1969, Landingsgebied Apollo door een tropisch storm gewijzigd.flag uk (2)

Van onze ruimtevaartmedewerker SJOERD VAN DER WERF AMSTERDAM, 24 juli. De landingsplaats van de Apollo-11 is gewijzigd. De vluchtleiding in Houston kwam tot deze beslissing omdat het oorspronkelijke landingsgebied momenteel wordt geteisterd door een tropische storm. Men heeft nu het punt, waar de Apollo vanavond moet dalen 398 kilometer verplaatst.

De ruimtecabine zal gebruik maken van de aerodynamische stijgcapaciteit van haar basis om van het oorspronkelijke naar het nieuwe landingspunt te „vliegen". Het vliegdekschip Hornet, dat de astronauten en de Apollocabine met zijn kostbare lading maanmaterie moet oppikken heeft zich reeds naar het landingsgebied begeven.

Overigens was vanmiddag de situatie aan boord van de Apollo uitstekend. Niets leek toen een behouden landing in de Stille Oceaan in de weg te staan. Zo gauw als de ruimtevaarders geland zijn zullen kikvorsmannen ter plaatse zijn. Toevalligerwijs is de 25-jarige kikvorsman Eldridge M. Neal, die de maanvaarders na hun landing door het open luik de isolerende quarantainepakken aanreikt, dezelfde die in maart 1966 het luik opende van de Gemini-8, waarmee Armstrong, in gezelschap van David Scott. een geslaagde noodlanding maakte in de Stille Oceaan.

De landing van de Apollo-11 zal om 17.59 uur Nederlandse tijd plaatsvinden, nadat de cabine om 17.35 uur met een snelheid van ruim 39.700 kilometer per uur in de dichtere lagen van de aardse dampkring is teruggekeerd. Een koerscorrectie die voor gisteravond op het programma stond, werd afgelast omdat de Apollo-11 een perfecte baan volgt. Intussen lijkt er gegronde vrees te bestaan dat de twee wetenschappelijke apparaten die Armstrong en Aldrin op de maan hadden achtergelaten — een automatische seismograaf en een laserreflector — ernstig hebben geleden door du vuurzuil waarmee het opstijgen van de astronauten gepaard ging. Men kan zich nu ook afvragen wat er van de met zoveel zorg geplante Amerikaanse vlag in de Zee der Rust. is geworden, aangezien die nog dichter bij het ruimteschip was opgesteld dan de beide instrumenten. seismograaf, De temperatuur van de seismograaf is tot zeer hoge waarden opgelopen en gevreesd wordt dat de zonnepanelen die het toestel van elektrische energie moeten voorzien slechts vrij kort zullen functioneren. Het apparaat had een berekende levensduur van twee Jaar na welke periode het automatisch zou worden uitgeschakeld. Overigens heeft die seismograaf toch nog voor opmerkelijk nieuws gezorgd door enkele schokken te registreren die volgens de geleerden van de NASA werden veroorzaakt óf door de inslag van een grote meteoriet óf door een maan beving.

seismograaf

Dit laatste wordt het waarschijnlijkst geacht en dat zou dan betekenen dat de maan — althans het binnenste van de maan — toch beslist minder „dood" is dan door velen werd aangenomen. Verder wordt het steeds aannemelijker geacht dat ook de laserreflector ernstig schade heeft geleden bij het opstijgen van Armstrong en Aldrin naar het Apollo-moederschip. Het is zelfs mogelijk dat de reflector is verschoven of omvergeworpen. Men baseert dit vooral op het feit dat tot dusverre alle pogingen om van de aarde af uitgezonden laserstralen door het instrument te laten terugkaatsen, zijn mislukt. Worden deze vermoedens bevestigd, dan is de kans groot dat bij de volgende maanexpeditie — medio november — de wetenschappelijke apparatuur, die dan ook meer en gecompliceerder onderzoekingsinstrumenten zal omvatten — op grotere afstand van de maantaxi wordt geïnstalleerd om beschadiging te voorkomen.

Drs. Charles Berry, leider van het medisch team van de NASA. heeft in Houston meegedeeld volmaakt tevreden te zijn over de lichamelijke toestand van de ruimtevaarders. In medisch-biologisch opzicht wordt de maanvlucht van de Apollo-11 nu al aangeduid als de meest geslaagde van alle tot dusverre uitgevoerde Amerikaanse ruimtereizen. Dat Armstrong en Aldrin tijdens hun verblijf op de maan vrijwel niet hadden geslapen, zou voornamelijk aan de uiterst beperkte ruimte van de maantaxi moeten worden toegeschreven.

Aldrin lag, in een vreemde kronkel op de, vloer, Armstrong zat in elkaar gedoken op de bovenkant van de stijgraket. De doktoren moeten "het sinds gisteren overigens doen zonder gegevens over de hartslag van Aldrin. Het betreffende apparaatje heeft het laten afweten. Aldrin heeft de vluchtleiding in Houston echter verzekerd dat zijn hart nog wel degelijk werkt. Ook werd gisteren het raadsel opgelost van de gillende geluiden en het holle gelach dat het controlecentrum vanuit de Apollo-11 had bereikt. Verscheidene uren later namelijk vertelde Armstrong tussen neus en lippen dat hij een geluidsbandje had laten draaien van zijn lievelingsplaat, getiteld ..Muziek van de maan". Houston vond dat het wel erg merkwaardig" had geklonken. Armstrong: „Dat moet toch ook". Aldrin verklaarde er eigenlijk net zo over te denken als de mensen in Houston. maar — zo voegde hij er aan toe: „De tsaar wil het zo". Sinds de Pravda Armstrong de tsaar van het ruimteschip heeft genoemd, gebruiken ook zijn collega's die aanduiding.

Source: De Tijd, 24-07-1969.

24 07 1969 landingsgebied Apollo door storm gewijzigd