Apollo 14 Menu

Apollo 14 delayed

apollo 101 July 1970, Apollo 14 delayed.

The flight of Apollo 14 to the moon, which was initially scheduled for December 3, has been postponed. Apollo 14 will not be launched before January 31, 1971. The delay has become necessary due to the explosion in an oxygen tank of the Apollo 13. Due to the shift of the flight of the Apollo 14, the further Apollo program s also changed. The costs of the delay are estimated at more than 50 million guilders.

Original text plus Dutch Clipping

Apollo-14 uitgesteld De vlucht van de Apollo-14 naar de maan, die aanvankelijk op 3 december was vastgesteld, is uitgesteld. De Apollo-14 zal in geen geval voor 31 januari 1971 gelanceerd worden. Het uitstel is door de explosie in een zuurstoftank van de Apollo-13 nodig geworden. Door de verschuiving van de vlucht van de Apollo-14 zal ook het verdere Apollo-program gewijzigd moeten worden. De kosten van het uitstel worden geraamd op ruim 50 miljoen gulden.

Source: Leeuwarder courant, 1 Juli 1970.

01 07 1970 apollo 14 delay