Apollo 14 Menu

Apollo 14 mysterious light

apollo 103 February 1971, Crew sees strange flashes of light.

HOUSTON, 3 Feb. (DPA) - At the Houston flight control center, scholars try to find an explanation for short, bright flashes of light that the Apollo 14 crew has observed. Flight leader Milton Windler said that so far no one understands the phenomenon. It is considered possible that it is a cosmic radiation that is unknown. The flashes only last in fractions of seconds, but are so bright that the lunar travelers perceive them in their dark cabin even with their eyes closed. One of the crew members of the Apollo 12, was the first space traveler to discover the phenomenon.

Original text plus Dutch Clipping

APOLLO-14 Bemanning ziet vreemde lichtflitsen HOUSTON, 3 febr. (DPA) — In het vluchtleidingscentrum in Houston proberen geleerden een verklaring te vinden voor korte, felle lichtflitsen, die de bemanning van de Apollo 14 heeft waargenomen. Vluchtleider Milton Windler zei dat tot dusver niemand het verschijnsel begrijpt. Men acht het mogelijk dat het om een tot dusver onbekende kosmische straling gaat. De flitsen duren slechts fracties van seconden, maar zijn zo fel, dat de maanreizifiers ze in hun donkere cabine zelfs mét gesloten ogen waarnemen. Een der bemanningsleden van de Apollo 12, was de eerste ruimtereiziger die het verschijnsel uitvpgrig heeft.

Source: De Tijd, 3 februari 1971.

1971 02 03 Apollo 14 mistery