Apollo 15 Menu

Apollo 15 cancelled

apollo 106 July 1970, Flight of Apollo 15 possibly canceled.

From a special correspondent. WASHINGTON, Friday. The American Space Agency (NASA) is considering the cancellation of the Apollo 15 flight to the moon. They consider to use the moon rocket and the spacecraft, to furnish a space station. The decision to cancel Apollo 15 is not confirmed at this moment, but it is very likely that the flight will be abandoned by the end of this summer, shortly before the 1972 budget decision.

The reason that the flight of Apollo 15 may not continue, is that it is in a kind of no man's land in the lunar program, just after the third (Apollo 14) normal flight and just before the first (Apollo 16), which will take a lunar Rover. If the flight of Apollo 15 is canceled, it will be the second time that a flight is canceled to transfer the dwindling funds from the Organization for Space Travel to the program for the construction of space stations. Apollo 20 was canceled at the beginning of this year to help NASA to use the rocket for the launch of a space laboratory.

There are also rumors that the flight from Apollo19, to the moon, would be canceled. In order to launch a third space laboratory, but this is not confirmed at this moment. Washington Post Service.

Original text plus Dutch Clipping

Vlucht van Apollo-15 mogelijk afgelast Van een bijzondere correspondent WASHINGTON, vrijdag; De Amerikaanse organisatie voor ruimtevaart (NASA) overweegt de vlucht van de Apollo-15 naar do maan af te gelasten. Zodat het de maanraket en het ruimtevaartuig, die voor de vluchtwaren bestemd, gebruiken kan voor het inrichten van een ruimtestation. Men heeft de beslissing Apollo-15 niet te laten doorgaan nog niet genomen, maar de kans is zeer groot dat men aan het eind van deze zomer van de vlucht zal afzien, kort voordat in de NASA de begroting voor 1972 besproken zal worden.

De reden dat de vlucht van Apollo-15 misschien niet doorgaat is, dat hij in een soort niemandsland ligt in het maanprogramma, net na de derde (Apollo-14) normale vlucht en net vóór de eerste (Apollo-16), die een maanvoertuig  meeneemt. Als de vlucht.van Apollo-15 wordt afgelast, zal dat de tweede keer zijn dat: een vlucht wordt afgelast om de slinkende fondsen van de Organisatie voor Ruimtevaart over te hevelen naar het programma voor de bouw van ruimtestations. In het begin van dit jaar werd Apollo-20 afgelast, om de NASA aan een raket te helpen voor het in de baan brengen van een ruimte-laboratorium.

Er liepen ook gedachte dat de vlucht van Apollo-19 naar de maan zou vervallen om een derde ruimte-laboratorium te kunnen lanceren, maar op het ogenblik neemt men dit nog niet in overweging. Washington Post-Dienst.

Source: De Telegraaf, 12 Juli 1970.

1970 06 12 Apollo 15 cancelled