Apollo 16 Menu

Apollo 16, Orion and Casper

apollo 1018 March 1972, Lunar Lander is called Orion, the Command Module Casper.

HOUSTON - The astronauts of the Apollo 16 have reveled the names for the Lunar Module and Command Module. The landing part is called "Orion" after the clear constellation in the night sky that can be seen through them during the entire voyage. They call the Command Module "Casper", after a friendly ghost appears in a cartoons. The astronauts of the Apollo 16 are commander John Young, Thomas Mattingly and Charles Duke, they will depart on April the 16, for a landing on the highlands on the moon, called "Descartes".

Original text plus Dutch Clipping

Landingsschip Apollo 16 heet 'Orion', moeder schip 'Casper' HOUSTON — De ruimtevaarders van de Apollo-16 hebben namen gekozen voor de onderdelen van hun ruimteschip. Het landingsdeel heet „Orion" naar het heldere sterrenbeeld aan de nachtelijke hemel, dat tijdens de hele reis door hen te zien is. Het moederschip noemen zij „Casper", naar een vriendelijke geest van die naam die in tekenfilms voorkomt. De ruimtevaarders van de Apollo-16, gezagvoerder John Young, Thomas Mattingly en Charles Duke, vertrekken op 16 april voor een landing in het hoogland op de maan dat „Descartes" genoemd wordt.

Source: Leeuwarder courant, 18 maart 1972.

1972 03 18 Orion Caper Apollo 16