Apollo 8 Menu

Major warning by leading Russian scientist

apollo8 news articles23 December 1968, Russians wish Apollo success.

MOSCOW (DPA / AFP) The Russian scholar G. Petrow wished the Apollo 8 flight all the best. Petrow, who is the head of the space research institute of the Russian Academy of Sciences, writes in Prawda that it should not be forgotten that the Apollo 8 flight takes place during a period of high solar activity, and that the three American astronauts can therefore be exposed to high doses of radiation.

Petrouw believes that the Apollo 8 flight is near the flight path of the Russian space probes Zond 5 and 6. One of the peculiarities of the Apollo system is that man apparently plays the main role in the control of the spacecraft, according to Petrow. The Soviet Union, he adds, is currently developing systems that can both function automatically and be operated manually..

Also read: Apollo 8 the facts do matter.

Original text plus clipping in Dutch:

Russen wensen Apollo veel succes

MOSKOU (DPA/AFP) De-Russische geleerde G. Petrow heeft vandaag het Amerikaanse Apollo-experiment welslagen toegewenst. Petrow, die hoofd is van het instituut voor ruimteonderzoek van de Russische academie van wetenschappen, schrijft in de Prawda, dat niet vergeten moet worden, dat deze Apollovlucht in een periode van hoge zonneactiviteit plaatsvindt en dat daardoor de drie Amerikaanse astronauten aan sterke straling blootgesteld kunnen zijn. Petrouw meent, dat de Apollo-8 in de buurt van de wegen vliegt die de Russische ruimtesondes vijf en zes vliegen. Een van de bijzonderheden van het Apollo-systeem is volgens Petrow, dat de mens blijkbaar de hoofdrol speelt bij de besturing van het ruimteschip. De Sowjet-Unie, zo voegt hij eraan toe, ontwikkelt thans systemen die zowel automatisch kunnen functioneren als met de hand bedien kunnen worden. Daardoor zou een grotere veiligheid gewaarborgd kunnen worden.

Source: Het Vrije Volk, 23 December 1968.

23 12 1968 russen wensen apollo succes