Hitler escaped to the south pole

strange (1)29 April 1947, Hitler and Eva lived in New Berchtesgaden in Antarctica.

In Buenos Aires the book is published entitled "Hitler is still alive". The book describes that the Fuhrer lives on a base in Antarctica, which was build by a German expedition of 1938. The book, written by Ladslao Noabo, tells how Hitler and Eva Braun went aboard a submarine on the Norwegian coast between 22 April and 2 May 1945 and were transported to the base, bearing the name of "New Berchtesgaden". Two submarines, who surrendered in an Argentinian port in July 1945, had escorted Hitler's submarine.

Original text plus Dutch clipping:

Te Buenos Aires werd een aanvang gemaakt met de uitgave van een boek getiteld: „Hitler is nog steeds in leven". In het boek wordt verklaard, dat de Fuhrer in het Zuidpoolgebied woont op een basis, die daar door een Duitse expeditie in 1938 werd gevestigd. Het boek, dat geschreven is door Ladslao Noabo, verhaalt hoe Hitler en Eva Braun tussen 22 April en 2 Mei 1945 op de Noorse kust aan boord van een onderzeeboot gingen en naar de basis werden vervoerd, die den naam draagt van „Nieuw Berchtesgaden". Twee onderzeeërs, die zich in Juli 1945 in een Argentijnse haven overgaven, escorteerden Hitlers onderzeeër.

Source: Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 29 April 1947.