Hitler dead or on honeymoon

strange (1)11 June 1945, Russian officer Zukow tells Hitler on honeymoon in Spain.

Contrary to the reports from a few days ago, in which it was said that the Russians had found a charred corpse, almost certainly that of Hitler, Marshal Zukow stated at an international press conference that until now no body like that of Hitler could be identified. The marshal did not even consider it impossible that Hitler had escaped at the last moment.

He had an airport at his disposal for that purpose. Zukow could not tell much more about Hitler's mysterious disappearance, but one thing he knew with certainty: Two days before the capitulation of Berlin, the former Fuehrer had married. The beloved of his heart was the film actress Eva Braun. Zukow even expressed the assumption that the bride and groom spent his honeymoon in Spain. The Spanish Minister for the Interior, however, yesterday strongly denied that Hitler would be in Spain.

Original text plus Dutch clipping:

In tegenstelling tot de berichten van enige dagen geleden, waarin het heette, dat de Russen een verkoold lijk gevonden hadden, dat bijna zeker dat van Hitler was, verklaarde maarschalk Zukow op een internationale persconferentie, dat er tot nu toe geen enkel lijk als dat van Hitler geïdentificeerd kon worden. De maarschalk achtte het zelfs niet uitgesloten, dat Hitler op het laatste ogenblik nog was ontsnapt. Hij had daartoe een vliegveld tot zijn beschikking. Kon Zukow over Hitlers mysterieuze verdwijning weinig vaststaands mededelen, één ding wist hij met zekerheid: twee dagen voor de capitulatie van Berlijn was de ex Führer in het huwelijk getreden. De beminde zijns harten was de filmactrice Eva Braun. Zukow uitte zelfs de veronderstelling, dat het bruidspaar zijn wittebroodsweken in Spanje doorbracht. De Spaansche minister van Binnenlandsche Zaken ontkende gisteren echter ten stelligste, dat Hitler zich in Spanje zou bevinden.

Source: De Stem, 11 Juni 1945.

11 06 1945 ontsnapt volgens russen mogelijk