Hot oasis at South Pole is nothing new

strange (1)11 February 1965, Mosses and various bird species.

Hot oasis at the South Pole is nothing new. The so-called discovery of a "hot oasis" at the South Pole by the Soviet Russian expedition is nothing new, according to the Australian researcher Prof. Griffith Taylor. Prof Taylor was part of the South Pole expedition of Scott in 1910. This expedition discovered freshwater lakes, mosses and various bird species and high temperature was nothing unusual, also later expeditions had these experiences.

Original text plus Dutch clipping:

Warmte oase aan Zuidpool is niets nieuws. De zogenaamde ontdekking van een „warmte oase" aan de Zuidpool door de Sovjet Russische expeditie is niets nieuws, aldus de Australische onderzoeker prof. Griffith Taylor. Prof. Taylor maakte deel uit van de Zuidpoolexpeditie van Scott in 1910. Reeds deze expeditie ontdekte zoetwatermeren, mossen en verscheidene vogelsoorten. Een hoge temperatuur, bij windstilte, was niets ongewoons. Ook latere expedities hadden deze ervaringen.

Source: Leeuwarder courant, 11 Februari 1956.