Dutch reached the North Pole

strange (1)23 August 1865, Two degrees beyond the North pole.

The British have also been ahead of us on Nova Zembla, as I have heard from the Revue des Deux Mondes, it were the Dutch, our ancestors are the ones who were first to the North Pole, and went even two degrees further. Some of my readers, if not all, will certainly surprise by this communication as much as it has done to me. The Times said it in his issue of 30 March 1865.

where in an editorial the uselessness of such a voyage of discovery is argued as well as possible, and yet on weak grounds. I might not have spoken of this article from a daily newspaper, if Petermann had not stated this his conviction and as that of the best Geographers of England, and especially Fitz-Roy. It must then be known that Captain A.Osborn (already published in newspapers) has a new plan to reach the north pole.

Original text plus Dutch clipping:

Zijn de Engelsen ons op Nova Zembla ook al voor geweest, gelijk ik onlangs uit de Revue des deux Mondes vernomen heb, Hollanders zijn het, onze voorvaderen zijn het, die het eerst tot aan de Noordpool, en nog twee graden aan gindsche zij gekomen zijn. Sommige mijner lezers, zoo niet allen, zal deze mededeling zeker evenzeer bevreemden als zij mij heeft gedaan. De Times heeft het gezegd in zijn nummer van 30 Maart 1865, waar in een hoofdartikel de nutteloosheid ener dergelijke ontdekkingsreis zo goed mogelijk, en toch op zwakke gronden betoogd wordt. Ik zou misschien niet hebben gesproken van dit artikel uit een dagblad, indien Petermann dit ook niet als zijne overtuiging en als die der beste Geografen van Engeland, en vooral van Fitz-Roy had uitgesproken. Men moet dan weten, dat Kap. A. Osborn (de dagbladen hebben dit al voor ene maand vermeld) een nieuw plan heeft uitgewerkt en aanbevolen, om de Noordpool te bereiken.

Source: Java Bode, 23 Aug.1865.
23 08 1865 noord pool bereikt nederlanders