Mermaid Fort Zeelandias (Taiwan)

strange (1)23 April 1938, Mermaid seen as bad sign for the Dutch.

The story is not done. Three ships were anchored at the Baxamboy reed, and these ships were at night as if in full flames and seemed to be in battle. Nothing was heard, however, the crew of these ships also saw the same thing happening to the fort Zeelandia. 

This all vanished again at sunrise. On the 29th of April a figure was seen of a man who rose above the water three times and then disappeared again, and at noon, at the fort Hollandia a mermaid, with long yellow hair, showed herself... Meu does not tell if this lady was with the man who they had seen in the morning or if she was avoiding him. But one thing is certain, all these strange things do not predict much good.

Original article plus Dutch clipping:

Maar hiermede was het niet uit. Op de reede van Baxamboy lagen drie schepen voor anker en deze schepen vertoonden zich den volgenden nacht aan de toeschouwers aan land als in volle vlam en schenen zich wederkeerig geweldig te kanonneeren. Men hoorde echter niets en de bemanning van deze schepen zag tevens hetzelfde van het fort Zeelandia. Bij zonsopgang verdween dit alles weer. Den 29sten April zag men de gedaante van een man die zich drie maal boven het water verhief en daarop weer verdween, en 's middags, bij het bolwerk Hollandia vertoonde zich een hensche zeemeermin, met lang geel haar... Meu vertelt niet of deze dame de man dien men 's morgens gezien had naliep of vermeed. Maar zeker is het dat men zich uit al deze vreemde dingen niet veel goeds voorspelde.

Source: De Sumatra post, 23 April 1938.
1938 zeemeermin