Mountain looms up from the sea (Denmark).

strange (1)3 September 1803, Mountain rose about 20 feet above the water overnight.

PLOEN the 18th of August. In the night of the 15th to the 16th, a strange Natural phenomenon took place. In the middle of the Clavetzer Sea a halve mile from here, they discovered on the 16 early in the morning, at the location where the sea was the deepest, a Mountain, which rose about 20 feet above the water, which at this moment, has sunk to four Feet. The extent of this mountain above the water is not very great, but under water it is said that it has a fairly large circumference. The Earth of that Mountain is Peat entirely with a white crust cover or ash. One has not seen any extraordinary movement of the Sea at all, and even the previous evening fisherman were fishing on that spot.

Original article plus Dutch clipping:

PLOEN den 18 Augustus. In den nacht van den 15 op den 16 dezer, heeft alhier een merkwaardig Natuur Verschijnsel plaats gehad. Midden in de een halve mijl van hier gelegene Clavetzer Zee, ontdekte men den 16 des morgens vroeg, ter plaatse waarde Zee het diepste was, een Berg, die omtrent 20 voet boven het water uitstak; welke nog-thans, op dit moment, tot op vier Voeten weder gezonken is. De uitgebreidheid, die deze Berg boven het water beslaat, is niet zeer groot; doch onder water zegt men dat hij een vrij groten omtrek heeft. De Aarde van dien Berg is Turf- of Veenachtig en geheel en al met een witte korst:, als as bedekt. Men heeft alvorens in het geheel geen buitengewone beweging der Zee bespeurd en zelfs had men den vorigen avond nog ter plaatse gevist.

Source: Bataafsche Leeuwarder courant, 3 September 1803.
1803 Ploem Denemarken Eiland uit het niets doemd op