Skeleton giant found in USA

strange (1)3 March 1846, Franklin in Tennessee.

Finally a giant, at least a giant's skeleton, has been found. A credible American magazine, the Madison Baner, reports that when a well was dug at Franklin in Tennessee, at 50 feet in the ground, a human skeleton of eighteen feet in length was found, the Skeleton is almost complete, the shinbone measures five feet, and who has walked around with it must have been twenty feet long. There is already an offered of 8,000 Dollar for the skeleton, but the finder wants to take part in an art trip, and to do so, he will assemble the skeleton with wire work.

Original article plus Dutch clipping:

Eindelijk is een reus, althans een reuzengeraamte gevonden. Een geloofwaardig Americaansch blad the Madison Baner meldt, dat bij 't graven van een put te Franklin in Tennessee, 50 voeten in den grond, een mehschengeraamte is gevondenvan achttien voel lengte, 't Skelet is schier volledig, 't Schenkelbeen meet vijf voet, en die daarmede heeft rondgewandeld, moet twintig voet lang geweest zijn. Voort geraamte moet reeds 8000 dollars geboden zijn, maar de vinder wil er eene kunstreis mede ondernemen, en doet daartoe 't skelet met draadwerk ineenzelten.

Source: Drentsche courant, 3 Maart 1846.
1846 Skelet reus gevonden in Verenigde Staten