Russian scholar is working on a killing beam

strange (1)14 July 1947, Prof. Arkelyan working on killer ray.

FROM Ankara message UP- The Russian laboratory at the top of the eight thousand foot high mountain Alagez, close to the historic mountain Ararat. Where Noah with his ark would have landed, some progress has been made with the investigation of the killing beam. It is believed that Soviet leaders consider the discovery of the killing beam more important than the completion of the atomic bomb.

A scientific mission, headed by Prof. Arkelyan of the Armenian University, built up a special laboratory to experiment on the top of the mountain, and rumor has it that some successes have indeed been made, such as the making of the flying saucer. However, there are no reports indicating that they have already been developed into a real weapon of war. In a confidential message to the Russian Congress, Arkelyan would have reported that the experiments have yielded some results. Special roads have been built on the mountain on the Russian-Turkish border and huge telescopes and other devices would have been installed at the top of the Alagez. At this place, which is closed off from the rest of the world by snow and ice for four months a year, it is believed that at that time experiments with cosmic rays are done.

Original article plus Dutch clipping:

UIT Ankara bericht U.P- dat het Russische laboratorium op de top van de achtduizend voet hoge berg Alagez, dicht bij de historische berg Ararat. Waar Noach met zijn ark zou hebben aangelegd, enige voortgang heeft gemaakt met het onderzoek naar de dodende straal. Men gelooft, dat de Sovjet-leiders de ontdekking van de dodende straal belangrijker achten dan de vervolmaking van de atoombom. Een wetenschappelijke missie, met aan het hoofd prof. Arkelyan van de Armenische universiteit, bouwde op de op van de berg een speciaal laboratorium om te experimenteren en het gerucht gaat dat er ook inderdaad enige successen zijn geboekt zoals het maken van de vliegende schotel. Er zijn echter geen berichten, die erop wijzen dat ze reeds tot werkelijk oorlogswapen ontwikkeld werd. In een vertrouwelijke boodschap aan het Russische congres zou Arkelyan bericht hebben, dat de experimenten enig resultaat hebben afgeworpen. Speciale wegen zijn op de berg aan de Russisch-Turkse grens aangelegd en enorme telescopen en andere apparaten zouden op de top van de Alagez zijn geïnstalleerd. Op deze plaats, die vier maanden per jaar door sneeuw en ijs van de rest van is wereld is afgesloten, zouden dan de experimenten met de kosmische stralen gehouden worden.

Source: Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 14 Juli 1947.
14 11 1947 dodende straal en UFO