British search for Nazi documents about Antarctica

strange (1)29 January 1954, The English sent a secret agent to Germany.

The English sent a secret agent to Germany, who has to search the archives of the Third Reich, for reports of a large German Polar expedition, which stayed in Antarctica in 1938. This expedition was the first, which established that on the South Pole mainland are also areas that are snow and ice-free, later the Americans also discovered such Pool oases./span>

These oases are of enormous importance for the establishment of meteorological stations and especially for the extraction of minerals. Everywhere else a the thick layer of ice is covering Antarctica and it forms an obstacle for mining. There is also an idea to build huge storehouses under the ice, in which food can be stored for years due to the low temperatures.

Original article plus Dutch clipping:

De Engelsen sturen een geheime agent naar Duitsland, die daar, in de archieven van het Derde Kijk, de rapporten moet zien te vinden van een grote Duitse Poolexpeditie, die in 1938 in Antarctica verbleef. Deze expeditie is de eerste geweest, die heeft vastgesteld, dat zich op het Zuidpool vasteland ook gebieden bevinden die sneeuw en ijsvrij zijn later hebben ook de Amerikanen dergelijke Pool oases ontdek. Voor de vestiging van meteorologische stations en vooral voor het winnen van delfstoffen zijn deze oases van enorm belang. Overal elders immers vormt de dikke ijslaag, die Antarctica bedekt, een hinderpaal voor mijnbouw. Er zijn nog meer plannen. Men spreekt er over in het eeuwige ijs van het Zuidpoolgebied, waar bederf een onbekend verschijnsel is, reusachtige voorraadschuren te bouwen, waar de oogst-overschotten van de wereld desnoods jaren lang bewaard kunnen worden.

Source: Amigoe di Curacao, 29 Januari 1954.
30 1 1954 Engelse zoeken naar 1938 docuemten Nazis