South pole ice free oases discovered (Video)

strange (1)20 October 1949, Warm ice free areas.

Twinkling warm lakes amidst eternal ice. There are regular South Pole expeditions and soon the now almost 60-year old admiral Byrd will leave again. As is known, the South Pole, unlike the North Pole, is a mainland, about the same size as Europe.

It could therefore be very conceivable that this area contains minerals, although the latest Byrd report in this area is not very optimistic, except for poor quality coal, the continent would not contain much more. But if this were the case, how could one get it out of the ground, which itself is buried under an ice crust of 2000 meter, and how they then transport it to the world? But there is something....

The 11th of February 1947, people were doing an air reconnaissance deep inland. Under the wings of the plane, as far as the eye reached, the fierce ice-covered desert unfolded. But suddenly and to the astonishment of the pilots, the landscape underwent a change. The ice disappeared and the bottom was strewn with small brown earthy hills; here and there, green and dark-blue lakes sparkled. It seemed like an oasis on the South Pole.

A few days later, seaplanes landed on these lakes and the water was warmer than everywhere else. How can this phenomenon in the heart of the South Pole be explained? It was not the result of volcanic activity, because the expedition found no trace of volcanoes. Perhaps there is an invisible source of heat underground that does not burn and does not smoke. For example, a tremendous amount of radioactive minerals, whose radiation is so strong that it can overcome a temperature of 65 degrees below zero, according to the French magazine "Paris Presse".

awe130 film logo Original film footage, of Captain Byrd's ice free oasis in Antarctica 1946/47. These warm oases were most probably already photographed by the nazi's in 1939. Was Captain Byrd looking for Adolf Hitler? Read 1945 and 1947 article, Hitler escapes to the South Pole.

Original article plus Dutch clipping:

Zuidpool oase ontdekt? Flonkerende warme meren te midden van eeuwig ijs. Regelmatig zijn er Zuidpoolexpedities uitgerust en binnenkort hoopt de nu bijna 60-jarige admiraal Byrd er opnieuw heen te vertrekken. Zoals bekend, is de Zuidpool in tegenstelling met de Noordpool een vasteland, ongeveer even groot als Europa. Het zou daarom zeer wel denkbaar kunnen zijn, dat dit gebied delfstoffen bevat, ofschoon het laatste rapport van Byrd op dit gebied weinig optimistisch is, behalve een slechte kwaliteit kolen zou het continent verder niet veel bijzonders bevatten. Maar indien dit wel het geval zou zijn, hoe zou men deze uit de grond kunnen halen, die zelf onder een ijskorst van 2000 m bedolven ligt, en hoe ze dan verder transporteren? Maar toch zit er iets....

De 11e februari 1947 namelijk, was men bezig een luchtverkenning te verrichten tot diep in het binnenland. Onder de vleugels van het toestel ontrolde zich, zover het oog reikte, de woeste met ijs overdekte woestijn. Maar plotseling en tot stomme verbazing van de vliegers onderging het landschap een verandering. Het ijs verdween en de bodem was bezaaid met kleine bruine aardheuveltjes; hier en daar flonkerden groene en donkerblauwe meren. Het leek wel een oase in de Zuidpool.

Enige dagen later landden watervliegtuigen op deze meren en vonden er het water warmer dan overal elders. Hoe is dit verschijnsel in het hart van de Zuidpool nu te verklaren? Het was niet het gevolg van vulkanische werking, want de expeditie vond hiervan geen enkel spoor. Wellicht bevindt zich onder de grond een onzichtbare warmte-bron, die niet brandt en niet rookt. Bijvoorbeeld een geweldige hoeveelheid radio-actieve mineralen, wier straling zo sterk is, dat deze een koude van 65 graden onder nul kan overwinnen, aldus lazen wij in het Franse blad ‚ÄěParis Presse".

awe130 film logo Originele beelden (zie link in Engelse text): Kaptein Byrd vliegt over Antarctica in 1946/47 en filmt de warme water oases. Deze warme oases waren zeer waarschijnlijk al gefotografeerd door de nazi's in 1939. Was Kapitein Byrd opzoek naar Hitler? Lees 1945 en 1947 artikel, Hitler ontsnapt naar de zuidpool.
Source: De Telegraaf, 20 Oktober 1949.
20 10 1949 warme oases zuidpool