Ice free areas Antarctica

strange (1)25 March 1947, Ice free oasis discovered.

There is a good reason to discuss the South Pole, since reconnaissance flight near Knox Coast, of the Byrd's expedition, have discovered ice free oasis consisting of large, dark brown hills and reflecting lakes. The hills are conical and about 170 meters high.

The ice free area is 60 km wide, which is believed to be the most important result of the expedition, and is of the utmost importance from a geological point of view. They assume that the warm water is caused by volcanic activity, like in Iceland. It is now being investigated whether this area can be inhabited by people all year round, some lakes are large enough to allow a naval bomber to land, color photographs and films are made of the area.

Original article plus Dutch clipping:

Er is aanleiding om thans passage naar de Zuidpool te bespreken, daar verkenningsvliegtuigen van de expeditie Byrd nabij Knox Coast een ijsvrije „oase" hebben ontdekt. Een merkwaardige oase, bestaande uit grote, donkerbruine heuvels en spiegelende meren. De heuvels zijn kegelvormig en ongeveer 170 meter hoog. Het gebied, dat ijsvrij is, is 60 K.M. breed. Deze ontdekking zal, naar men aanneemt, het belangrijkste resultaat der expeditie zijn. Zij is uit geologische geografisch oogpunt van de grootste betekenis. Men neemt aan, dat er warmwaterbronnen van vulkanische aard — als op IJsland — aanwezig zijn.

Thans wordt nagegaan, of dit gebied het gehele jaar door door mensen kan worden bewoond. Sommige meren zijn groot genoeg om er een marinebommenwerper te doen landen. Kleurenfoto's en films zijn opgenomen. (Haagsch Dagblad).

Source: Algemeen Indisch dagblad, 5 Maart, 1947.
28 031947 IJs vrije oase aan de zuid pool