The ghost of Strasbourg

strange (1)5 November 1683, Ghost wakes up whole Strasbourg.

From Strasbourg, a ghost is seen walking around over the new works, the soldiers left their posts, alarming and awakinging the whole town.

Original article plus Dutch clipping:

Uit Straesburg, alhier is een Spook gezien wandelende over de nieuwe werken, het welk de soldaten hun posten deed verlaten, en voorts alarm sloegen dat de gehele stad deed ontwaken.

Source:  Amsterdamse courant, 5 November 1683. 

1683 05 11 spook strasborg