Underground fire in Russia

strange (1)15 November 1804, mysterious fire.

PETERSBURG 28 October. These days a large underground fire has broken out close to the Phanagoria Fortress on the peninsula of Tarnau. Such a Nature phenomenon has been seen there for several years, without being able to trace the cause. Yesterday evening we had such a strong Northern light here that one has not seen for several years.

Original article plus Dutch clipping:
 
PETERSBURG den 28 Oktober. Dezer dagen is dicht by de Vesting Phanagoria op het Schier-Eiland Tarnau een groot onderaards vuur uitgebroken. Vóór enige jaren heeft men aldaar een dergelijk Natuur-verschijnsel gezien, zonder daarvan de oorzaak te hebben kunnen opsporen. Gisteren avond hadden wij hier een zoo sterk Noorder licht, als men sedert verscheidene jaren niet gezien heeft.
Source: Amsterdamse courant, 15 November 1804.
1804 onderaards vuur uitgebroken rusland