Meat rain USA

strange (1)14 March 1876, It rains meat.

The magazines report that on the 8th at Mount Sterling Kentucky,  strange phenomenon has been observed. From a clear sky fell or rained it large quantities of meat. Pigs and chickens ate it eagerly.

Original article plus Dutch clipping:
De bladen melden, dat den 8sten te Mount Sterling, Kentucky, een zonderling verschijnsel waargenomen is. Uit een heldere lucht vielen er of regende liet vleesch in groote hoeveelheden. Varkens en kippen aten het gretig op.
Source: De Grondwet, 14 Maart 1876.

14 03 1876 De grondwet vlees regen