Flying Platform UK

strange (1)

23 February 1931, Can develop a speed of 320 KM.

LONDON. Feb. 22 - It is reported that British military pilots have just ended their secret test flights with a new type of single-biplane that can cause a complete turnaround in the combat aircrafts. The aircraft is a kind of flying platform and can develop a speed of 320 KM. per hour. Six machine guns are set up on this platform, which can be operated simultaneously by the pilot and aimed at a point. The machine can reach a height of around 8000 meters and can carry four more 20-pound bombs. (Reuter).

Original text plus Dutch clipping:

LONDEN. 22 Febr. — Gemeld wordt, dat Britsche militaire vliegers juist hun geheime proefvluchten hebben beëindigd, met een nieuw type eenpersoons-tweedekker, die een gehelen ommekeer in de gevechtsvliegtuigen kan teweeg brengen. Het vliegtuig is een soort van vliegend platform en kan een snelheid ontwikkelen van 320 KM. per uur. Op dit platform zijn zes machinegeweren opgesteld, die door den bestuurder gelijktijdig bediend kunnen worden en welker monden op een punt gericht zijn. De machine kan een hoogte van ca. 8000 meter bereiken en nog vier bommen van 20 pond meevoeren. — (Reuter).

Source: Telegraaf, 23 Februari 1931.
23 02 1931