Gullible people exploited by moon hoax

newspaper 14 April 1971, Gullible people exploited by moon hoax. (Video)

90,000 people want to go to the moon. In view of the astronomical number of 90,000 bookings for commercial interplanetary flights, the American airline Pan American has decided not to register any candidates anymore. ;The first candidate for a lunar voyage came in 1964. In 1968, the number of registrations had risen to 5,000 and since then the waiting list has quickly become longer.

Video from 1969, news outlet ABC promotes the ticket during the live Apollo 11 broadcast

Original text plus clipping in Dutch:

90.000 mensen willen naar de maan. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan American heeft met het oog op het astronomisch aantal van 90.000 boekingen voor commerciële interplanetaire vluchten besloten, geen gegadigden meer in te schrijven. De eerste kandidaat voor een maanreis meldde zich in 1964. In 1968 was het aantal aanmeldingen gestegen tot 5.000 en sedertdien is de wachtlijst snel langer geworden.

Source: De Waarheid, 04 April 1971.
04 03 1971 90000 mensen willen naar de maan