Radio call via the moon

krant 18 September 1960, Call via the moon.

Between two American engineers, one in New Jersey and the other in California, a short telephone call was made that did not pass over land cables, but by radio link via the moon. Engineer William C. Jakes established a connection from his labaratory in Holmdel New Jersey, with engineer Walter K. Victor, who works at the rocket arsenal in Goldstone in California.

Radio installations in both laboratories broadcast to the moon. The moon acts as a "radio mirror", Victor's first words reached Jakes after 4.8 seconds, which was delayed because the engineers' words went from the laboratories to the moon and back to earth. The subject of conversation was the weather. It was the first time that a telephone connection via the moon was established. The equipment is experimental, the ideas of such connections via the moon has been around for quite some time. In a few days time a Thor-Able rocket will be launched from Cape Canaveral, they will attempt to bring a balloon into space, at a distance of sixteen hundred kilometers the balloon, can take over the function of "radio mirror" from the moon.

Original text plus clipping in Dutch:

Telefoontje via de maan. Tussen twee Amerikaanse ingenieurs, de een in New Jersey en de ander in Californië, is een kort telefoongesprek gevoerd dat niet langs kabels over land liep, maar over een radioverbinding via de maan. Ingenieur William C. Jakes bracht vanuit een laboratorium in Holmdel, in de staat New Jersey, de verbinding tot stand met ingenieur Walter K. Victor, die bij het raketarsenaal in Goldstone (Californië) werkt. In beide laboratoria staan radio-installaties, die uitzenden naar de maan. De maan fungeert als „radiospiegel", en kaatst de signalen terug. De eerste woorden van Victor bereikten Jakes na 4,8 seconde. Deze vertraging bleef bestaan, omdat de woorden van de beide ingenieurs vanuit de laboratoria naar de maan en terug naar de aarde gingen. Onderwerp van gesprek was het weer. Het was de eerste maal dat een telefoonverbinding via de maan tot stand kwam. De apparatuur is experimenteel, maar men is reeds geruime tijd bezig met het probleem van dergelijke verbindingen via de maan. Over enkele dagen zal men met een Thor-Able raketcombinatie van Cape Canaveral af trachten een ballon in de ruimte te brengen, die op zestienhonderd kilometer hoogte als satelliet zwevend de functie van „radiospiegel" van de maan kan overnemen.

Source: Amigoe di Curacao, 08 September1960.