Russians within two years to the moon

krant 1

17 December 1957, Prof. Stanjukovich, Man would ware heavy metal clothing.

It seems that the first flight to or around the moon will take place within one and a half to two years. "This is what the Soviet scholar Prof. K. Stanjukovich has written in an article quoted by the news agency TASS. Prof. dr. Stanjukovich is a member of the commission for interplanetary travel of the Soviet Academy of Sciences. His article, which appeared in the magazine "In defense of peace", bears the title: "A flight to the moon is possible". 

"If one or more steps are added to the modern ballistic missiles", writes the Soviet scientist, "then the last stage of such a rocket will get a speed of about 12 km per second, enough for a flight to the moon.

According to the scholar, such a rocket and its powerful explosive that will spark the flight to the moon can be observed from Earth. By analyzing the moon one would be able to form an idea of ​​the composition of the surface of the moon. Before a rocket will be sent to the moon, first unmanned satellites will be released, who will describe an ever larger elliptical orbit to come closer to the moon. Special photos of the moon will be recorded.

Of great importance is the launch of a rocket, which will circle around the moon and photograph the part that is invisible from the earth. Prof. dr. Stanjukovich believes that nothing spectacular will be seen at the invisible side of the moon.

It is not likely that the moon will prepare a warm welcome to the first visitors. Some scholars assume that its surface is covered with a thick powder like mass. Man would ware heavy, metal clothing while walk around, in order to protect itself against the cosmic dust, which is constantly bombarding the moon. It is more likely that man will move across the lunar surface in some well armored vehicle.

Prof. dr. Stanjukovich, Is convinced that in the future man will build a magnificent astronomical observatory on the moon. The moon could also become an airport for spaceships and a laboratory for future atomic investigations, according to the Soviet scholar, in the future man will build a magnificent astronomical observatory on the moon.

Original text plus clipping in Dutch:

Het schijnt, dat de eerste vlucht naar of rond de maan binnen anderhalf tot twee jaar zal plaats hebben".Dit heeft de Sovjet-geleerde prof. K. Stanjoekowitsj geschreven in een door het persbureau TASS aangehaald artikel. Prof. Stanjoekowitsj is lid van de commissie voor interplanetaire reizen van de Sovjet-Academie van Wetenschappen. Zijn artikel, dat verschenen is in het tijdschrift „Ter verdediging van de vrede", draagt als titel: „Een vlucht naar de maan is mogelijk".

„Indien één of meer trappen worden gevoegd bij de moderne ballistische raketten", zo schrijft de Sovjet-geleerde, „dan zal de laatste trap van een dergelijke raket een snelheid krijgen van ongeveer 12 km per seconde, genoeg voor een vlucht naar de maan.

Volgens de geleerde zou een dergelijke raket met een machtige explosieve lading in de kop naar de maan kunnen worden gezonden. Het heldere licht van de explosie kan van de aarde worden waargenomen. Door het maken van spectrale analyses zou men in staat zijn zich een idee te vormen van de samenstelling van de oppervlakte der maan. Vóór een raket naar de maan gestuurd zal worden, zullen eerst kunstmanen worden opgelaten, die een steeds groter elliptische baan zullen beschrijven en steeds dichter bij de maan komen. Er zullen speciale foto's van de maan worden opgenomen.

Van groot belang is het lanceren van een raket, die om de maan zal cirkelen en het voor de aarde onzichtbare deel fotograferen. Prof. Stanjoekowitsj meent, dat er niets wonderbaarlijks te zien zal zijn op die onzichtbare kant van de maan.

Het is niet waarschijnlijk, dat de maan een hartelijk welkom zal bereiden aan de eerste bezoekers. Sommige geleerden veronderstellen, dat haar oppervlakte bedekt is met een dikke, op poeder lijkende massa. De mens zou in een zware, metalen kleding moeten rondlopen, teneinde zich te beschermen tegen de kosmische stof, die de maan voortdurend bombardeert. Het is waarschijnlijker, dat de mens zich in een of ander goed gepantserd voertuig over het maanoppervlak zal voortbewegen.

Prof. Stanjoekowitsj, Is er van overtuigd, dat in de toekomst de mens een schitterend astronomisch observatorium op de maan zal bouwen. Ook zou de maan een vliegveld kunnen worden voor ruimteschepen en een laboratorium voor toekomstige atoom-onderzoekingen, aldus de Sovjet-geleerde.

Source: De Waarheid, 17 December 1957.
17 12 1957 in half jaar naar de maan