Who flies with us to the moon

krant 1

19 October 1946, The space race began in 1946.

Who flies with us to the moon? In America people are busy preparing a trip to the moon. Robert L. Farnsworth president of the American Society of Flying Arrows told. A device will be assembled, which will reach 40,000 km per hour! With this nice speed, he hopes to reach our loyal Guardian in nine and a half hours! Who want to join, you can contact Mr. Robert L. Farnsworth for reservations.

Original text plus clipping in Dutch:

Wie vliegt er mee naar de maan? In Amerika is men druk bezig een reis naar de maan voor te bereiden. Robert L. Farnsworth. voorzitter van de Amerikaanse Maatschappij der Vliegende Pijlen, knutselt een toestel in elkaar, dat per uur 40.000 km. gaat afleggen! Met dit aardig gangetje hoopt hij in negen en een half uur onze trouwe Wachter te bereiken! Wie zin heeft om mee te gaan, kan zich bij den heer Robert L. Farnsworth opgeven.

Source: Amigoe, 19 oktober 1946.
19 10 1946 wie vliegt mee naar de maan