what is going on with the sun

krant 127 August 1950, Color change of the sun caused panic.

The last three days the sun has caused twice panic due to strange behaviors, says Reuter. The sun changed, at least it appeared that way, color. Last Sunday she had a purple tint in North America and on Tuesday the sun looked sapphire blue was in northern England

In North America, as a result of the strange natural phenomenon, people immediately phoned various authorities to inquire whether the end of the world was near. In England, it was generally decided to ask the general public and newspaper agencies to explain the phenomenon. From the expert side it was admitted that the change in color of the sunlight was caused by smoke particles, which may have come from the great forest fires in Canada and have been carried by the wind over the Atlantic Ocean. Another explanation is drifting clouds at a very high altitude in front of the sun, so that the light could be broken.

The moon Also

The full moon was also perceived as blue in color last night in some parts of Scotland.

Original article plus Dutch clipping:

Kleurverandering veroorzaakte paniek de afgelopen drie dagen heeft de zon tot tweemaal toe door vreemde gedragingen paniek veroorzaakt onder het angstige mensdom van deze tijd, zegt Reuter. Zij veranderde namelijk, schijnbaar althans, van kleur. Zondag j.l. zag men haar in Noord-Amerika een purperen tint aannemen en Dinsdag was het in Noord-Engeland dat men haar saffierblauw zag worden.

In Noord-Amerika telefoneerde men naar aanleiding van het vreemde natuurverschijnsel terstond naar diverse instanties om te informeren of het einde der wereld nabij was. In Engeland bepaalde men er zich over het algemeen toe aan weerkundigen en krantenbureaus doen een verklaring van het verschijnsel te vragen. Van deskundige zijde gaf men de mogelijkheid toe, dat het van kleur veranderen van het zonlicht veroorzaakt werd door rookdeeltjes, die mogelijk van de grote bosbranden in Canada afkomstig zijn en door de wind over de Atlantische Oceaan zijn gevoerd. Een andere verklaring wordt gezocht in het op zeer grote hoogte voor de zon langs drijven van wolken, waardoor het licht gebroken zou kunnen zijn.

Ook de maan

Ook de volle maan werd vannacht in sommige streken van Schotland alsblauw van kleur waargenomen.

Source: Leeuwarder courant, 27 Augustus 1950.
27 09 1950 wat is met de zon aan de hand