Zond-2 discovers unknown radiation

krant 1

28 October 1965, Zond 2 measures high level of radiation in space.

The radiation meter on board the Soviet space station, the Zond-2, which was launched on November 30 of the previous year, has discovered and measured a powerful radiation of unknown origin in planetary space. This new radiation, formed by radio waves, would be of great intensity. The observations on the origin of this radiation are continued.

Original text plus clipping in Dutch:

De stralingsmeter aan boord van het Sovjet-ruimtestation, de Zond-2 die op 30 november van het vorig jaar werd gelanceerd, heeft een krachtige straling van onbekende herkomst in de planetaire ruimte ontdekt en gemeten. Deze nieuwe straling, gevormd door radio-golven, zou van grote intensiteit zijn. De waarnemingen naar de herkomst van deze straling worden voortgezet.

Source: De Waarheid, 28 Oktober 1965.
28 10 1965 onbekende straling Zond 2