1961 the origin of cosmic radiation

krant 1

7 October 1961, Cosmic radiation contains lithium, beryllium and boron.

Cosmic radiation - on the way to our solar system - apparently penetrates first through dense layers of interstellar gas. This is what the Russians have to say about the origin of cosmic radiation, that is not coming from our sun. They based this on observations bone with the sputniks. They have shown that almost half of the particles of cosmic radiation contain lithium, beryllium and boron. The cosmic radiation would thus contain one hundred thousand times more nuclei of these elements than the normal ratio of these elements in nature.

Original text plus clipping in Dutch:

Kosmische straling dringt — op weg naar ons zonnestelsel — kennelijk eerst door dichte lagen interstellair gas. Dit menen de Russen te kunnen zeggen over de herkomst van kosmische straling, voor zover die niet van onze zon zelf afkomstig is. Zij gronden dit op waarnemingen met spoetniks. Die hebben aangetoond dat bijna de helft der deeltjes van de kosmische straling lithium, beryllium en boron bevatten. De kosmische straling zou dus honderdduizend maal méér kernen van deze elementen bevatten dan overeenkomt met de normale verhouding van deze elementen in de natuur.

Source: Het Vrije Volk, 7 Oktober 1961.
07 10 1961 koscmische straling