Russian ahead in space race

krant 1

5 October 1959, Russians will land cosmonauts on the moon next year.

While, Khrushchev during his visit to the USA was able to derive prestige from the first lunar landing of Lunik II, are the Americans sitting at the lumps of their latest lunar rocket, which exploded in a start test about a week ago. It will certainly take a month before they can make their next attempt.

The New York Sunday News came with the news that the Russians have made a secret scientific breakthrough of great importance that has enabled them to anticipate their existing space program for eight to twenty years. The magazine believed that the Russians will land cosmonauts on the moon next year and bring them safely back to Earth.

 Original text plus clipping in Dutch:

Terwijl Chroesjtsjow op zijn Amerikaanse reis prestige kon ontlenen aan de eerste maanlanding van Lunik II, zitten de Amerikanen bij de brokken van hun jongste maanraket, die ongeveer een week geleden ontplofte bij een startproef. Het zal zeker een maand duren eer zij hun volgende poging kunnen ondernemen. Juist zondag kwam de New York Sunday News met het bericht, dat de Russen een geheime wetenschappelijke doorbraak van groot belang hebben geboekt, die hen in staat heeft gesteld acht tot twintig jaar vooruit te lopen op hun bestaande 'ruimteprogramma. Het blad meende te weten, dat de Russen reeds volgend jaar mensen op de maan willen brengen en hen levend denken terug te brengen.

Source: Het Vrije Volk, 5 Oktober 1959.
05 10 1959 Bij de brokken