strange moon Germany

krant 1

25 March 1773, Transperent ring around the moon.

Wurtzburg, the 6th of March. The first of this month, a rare sky phenomenon has been observed here. On the evening about half past seven o'clock the Moon was surrounded by a white transparent Ring, the diameter of the Ring was about 40 degrees. It was almost a perfect Circle.

The Ring moved with the Moon, and Over the Stars, without covering them, after 8 O'clock the ring disappeared due to clear sky, but appeared again after 10 O'clock. The Moon was covered with Clouds, but the Ring remained visible. The following evening at 7 o'clock the Ring was seen again around the Moon, but in after 2 hours it disappeared due to a clear sky. On Wednesday evening there were still a few small remains, which, however, disappeared shortly afterwards. The Barometer had remained that same time.

Original text plus clipping in Dutch:

Wurtzburg, den 6 Maart. Den eersten dezer heeft men hier een zeldzaam Lucht Verschijnsel waargenomen. Des Avond omtrent half 8 uur vérscheen om de Maan een witte doorzichtige Ring, in een zo verre afstand van dezelve, dat de Middellijn van den Ring omtrent 40 Graden uitmaakte. Dezelve was na genoeg Cirkel rond. De Ring ging met de Maan steeds voort, en Over de Sterren heen, zonder dezelvde te bedekken na 8 uren verdween hij by een heldere Lucht, doch hij kwam ook schielijk weder ten voorschijn. Na 10 Uren werd de Maan met Wolken bedekt, doch de Ring bleef nog zichtbaar. Den volgenden Avond ten 7 Uur zag men dien Ring om de Maan weder, doch des Nachts na 2 uren verdween dezelve bij een heldere Lucht. Woensdag Avond zag men nog een gering overblijfselen, welk echter kort daar na verdween. De Barometer was dien Tijd op dezelfde hoogte gebleven.

Source: Middelburgsche courant, 25 Maart 1773.
1773 wurtzburg vreemde maan