The surface of the moon is mainly brown

krant 1

24 May 1965, Russian scholars, describe moon.

Russian scholars assume that the surface of the moon is mainly brown and consists of rock, according to the Russian news agency Tass. Tass also said that, in the opinion of scholars, the luminous rays coming from a number of craters are the result of powerful, probably volcanic explosions.

The Astrophysical Institute of the Academy of Sciences in Kazakhstan, has added a number of spectrum analyzes to its lunar surfaces data about the moon's surface. "These spectrum analyzes were obtained for the first time in the infrared. By means of an electronic-optical measuring instrument, according to Tass. The data shows that there are no major differences in color on 27 different parts of the lunar surface. The scholars believe, that the lunar surface has a uniform color of predominantly brown tints, similar to freshly plowed black earth. A catalog of color characteristics of about 15 characteristic points on the moon would show that the top layer of the lunar surface is composed of rock formations.

Original text plus clipping in Dutch:

Russische geleerden nemen aan, dat de oppervlakte van de maan voornamelijk bruin is en bestaat uit rots, aldus het Russische persbureau Tass. Tass zei voorts, dat naar de mening van de geleerden de lichtgevende stralen, die uit een aantal kraters komen, het gevolg zijn van krachtige, waarschijnlijk vulkanische explosies. Het astrofysische instituut van de Academie van Wetenschappen in Kazakstan heeft volgens Tass een aantal spectrum analyses van nieuwe maanoppervlakken aan zijn gegevens over de maan toegevoegd. „Deze spectrum analyses werden voor de eerste in het infra-rood verkregen. door middel van een elektronisch-optisch meetinstrument, aldus Tass. Uit de bestudering van de analyses zou zijn gebleken, dat zich op 27 verschillende delen van het maanoppervlak geen grote verschillen in kleur voordoen. De geleerden geloven, dat het maanoppervlak een uniforme kleur heeft van overwegend bruine tint, gelijkend op pas omgeploegde zwarte aarde", aldus Tass. Uit een catalogus van kleurenkarakteristieken van ongeveer 15 kenmerkende punten op de maan zou blijken, dat de bovenste laag van het maanoppervlak is samengesteld uit rotsformaties.

Source:Nieuwsblad van het Noorden, 24 Mei 1965.
24 05 1965 russen maan is bruin en lichten op de maan