Dr. Porter, microorganisms can live in outer space

krant 1

4 May 1962, The moon is radio active.

WASHINGTON (DPA) - American scholars have evidence that the moon is radioactive. As a result, a new issue is added to the many, which have to be further investigated in connection with space travel. The head of the American space research committee, Dr. Richard W. Porter, has said that a rocket with a sensitive geiger counter has received so called secondary X-rays from the moon.

This radiation occurs as a result of the constant cosmic ultra-radiation of the sun and distant galaxies, which also affects the moon. Dr. Porter also said that the American weather satellite Tiros 3 has detected over fifty tropical storms over the oceans. Among them were some newly created hurricanes. But above all, it has been established, that at least three different types of microorganisms can remain alive in the vacuum of outer space, supporting the theory that life can move from one planet to another.

Original text plus clipping in Dutch:

WASHINGTON (DPA) — Amerikaanse geleerden hebben bewijzen dat de maan radio-actief is. Hierdoor wordt een nieuw vraagstuk gevoegd bij de vele, die in verband met ruimtevaart nog nader onderzocht moeten worden. Het hoofd van de Amerikaanse commissie voor ruimte-onderzoek, dr. Richard W. Porter, heeft meegedeeld dat een raket met een gevoelige geigerteller zogenaamde secondaire röntgenstraling van de maan heeft opgevangen. Deze straling ontstaat ten gevolge van de voortdurende kosmische ultra-straling van de zon en de ver verwijderde sterrenstelsels, die ook de maan treft. Dr. Porter zei verder dat de Amerikaanse weersatelliet Tiros 3 meer dan vijftig tropische stormen boven de oceanen ontdekt heeft. Daaronder waren enige pas ontstane orkanen. Bovendien is vastgesteld, dat minstens drie verschillende soorten micro-organismen in het luchtledige van de kosmische ruimte kunnen blijven leven, waarmee de theorie dat het leven zich van de ene planeet naar de andere kan verplaatsen wordt gesteund.

Source: Friese koerier, 4 Mei 1962.
04 05 1962 maan radia actief