Strange Sun in 1779

krant 131 July 1779, The sun was dimmed.

Nuremberg the 14th of July, Last Sunday, the Second, a strange air phenomenon has been observed. According to an observation of an astronomer of this City, the Sun was seen in a cloudless sky, its appearance was like seen during an solar eclipse, when a large part of the solar disc is already covered by the Moon.

Towards midday one could read the shadow of the Sundials. From 5 o'clock in the afternoon to 8:30 the Sun could be seen with the naked eye, just like the full Moon at night, the sun looked dimmed and without rays, except that at the distance of 1 degree of the Sun's body, one could see a reddish orange circle. The sky was clear, high pressure and without clouds, the Sun, at a height of 40 degrees above the Horizon, did nothing when we used a Fire Glass to make a fire. At half past eight the Sun showed itself perfectly like a blood-red sphere, and was completely dimmed, and that is how it went down. In the Yearbooks, more such Sun phenomena are noted particularly in the Year 1547, when it lasted 3 to 4 days.

Original article plus Dutch clipping:

Neurenberg den 14 July, Verleden Zondag, den II dezer, heeft men hier een zonderling lucht verschijnsel waargenomen. De Lucht was, volgens de waarneming van enen Astronoom dezer Stad, zonder Wolken, de Zon scheen, maar haar glans was zo gesteld, als men ten dien tijde ener zonsverduistering, wanneer reeds een groot gedeelte der zonneschijf door de Maan bedekt is, bespeurt. Tegens den middag kon men aan de schaduw der Zonnewijzers een straalbreking waarnemen. van 5 uur des na-middags tot half 8 uur zag men de Zon met blote ogen, als des nachts de volle Maan, zonder glans en stralen; behalve dat op den afstand van een Graad van het lichaam der Zonne een roodachtige oranje-verwige kring om dezelve te zien was. De Lucht was zuiver, drukkend en zonder wolken, en oog-thans deed de Zon, bij een hoogte van 40 Graden boven den Horizon, geen Zwam door middel van een Brandglas vuur vatten. Ten half acht uur vertoonde zich de Zon volkomen als een bloed-roden Kogel, zonder afschijnsel, en zo ging zij ook onder. In de Jaarboeken vindt meer meer dergelijke Zon-verschijnsels bijzonder in Jaar 547, toen het 3 a 4 dagen duurde, aangetekend.

Source: Leeuwarder courant, 31 Juli 1779.

1779 neureberg zon als volle maan