Multiple moons Poland 1756

krant 124 January 1756, Strange sky phenomena Poland.

Posen* 24 December. In the night between 10 and 11 of this month, one has seen a very rare air phenomenon. The Moon, which was in its first Quarter, and had its normal pale color, was intersected by a bright streak, and shortly thereafter two other Moons appeared at the sides, as well as two others under each two. The Moons, all of which had a dark blood color, this phenomenon stood for about half an hour in the sky, and then disappeared at once.

Original article plus Dutch clipping:

Posen* den 24 December. In den nacht tussen den 10 en 11 dezer (maand), heeft men hier een zeer zeldzaam Lucht-verschijnsel gezien. De Maan, die in haar eerste Quartair was, en haar gewone bleke kleur had, was doorsneden door een heldere streep, en kort daar aan zag men twee andere Manen ter zijde van die Planeet tevoorschijn komen, zo als ook vervolgens twee andere onder ieder twee Bij Manen, alle welke Manen een donkere bloed kleur hadden, en na dat dit Verschijnsel omtrent een half uur gestaan had, verdween het allengskens te eenmaal.

Posen=Poznań (Prussian) a city in Poland today.
Source: Leeuwarder courant, 24 Januari 1756.
1756 Twee manen gezien