Comet Olmütz Czechia

krant 1

18 February 1670, Fear about the Comet.

Olmütz (Czechia) 26 January, last week in the evening between 7 and 8 o'clock, a comet was seen in the direction of Poland, the comet was feared, what does it all mean? 

Original text plus Dutch clipping:

Olmütz (Tsjechen) 28 januari, verleden week, s'avonds tussen 7 en 8 uren, heeft men richting Polen toe een Komeet gezien, die men vreest, was zal dit alles te beduiden hebben? 

Source: Oprechte Haerlemsche courant, 18 Februari 1670.

1670 02 18 comeet poland