Comet Turin Italy

krant 1

28 January 1681, Bad signs in the sky.

Turin 1 January. On Christmas Eve one has seen a horrible comet here, from which some great mischief is predicted, especially after his royal highness has departed with his bride, from here to Lisbon.

Original text plus Dutch clipping:

Turijn 1 Januari. Op kerstavond heeft men alhier een verschrikkelijke komeet gezien, waar uit sommige grote onheil voorspellen, in het bijzonder wanneer de koninklijke hoogheid van hier naar Lissabon met zijn bruid zal zijn vertrokken.

Source: Oprechte Haerlemsche courant, 21 januari 1681.

1861 01 28 comet portugal