What was seen in Belgium

krant 1

30 November 1862, Strange light seen in Belgium.

Thursday evening, around 6 o'clock, there was an air phenomenon between Roosebeke and Staden. Two customs officers claim to have seen a fireball, coming from the south-west, leaving a trail of 300 feet behind it, the fire was covering all the colors of the prism (rainbow) and giving one such clarity that the moon did not have an effect on it. It went into the direction of Stadenberg. We haven't heard anything more about it. 

Original text plus Dutch clipping:

Donderdag avond, rond 6 ure, is er tussen Roosebeke en Staden een luchtverschijnsel te zien geweest. Twee douaniers beweren een vuurbal, komende uit den zuid-westen, gezien te hebben een streep na zich slepende van 300 voet vuur alle de kleuren van den prisma behelzende en ene zodanige klaarte gegeven, dat de maan geen uitwerksel nevens dezelfde deed. Dezen heeft zijne richting genomen schuins op den Stadenberg. Verder hebben wij er niets meer over vernomen.

Source: De Toekomst, 30 november 1862.
1862 11 30 belgium sky