Head NASA Thomas Paine: People on Mars after 1980

newspaper 126 July 1969, NASA administrator with his head in the clouds.

HEAD NASA THOMAS PAINE: People on Mars after 1980 by WERNER KOHN, WASHINGTON, Saturday. - "I am convinced that there will be people on Mars in the 1980's", said Dr. Thomas O Paine, the NASA administrator, and top boss of the American agency for space who was interview yesterday on board Eastern Air Lines flight-554 from Houston to Washington. Dr. Paine arrived in Houston yesterday afternoon with the box of moon rock.

On Thursday afternoon he was aboard the USS Hornet in the Pacific Ocean beside President Nixon to witness the landing of the Apollo 11 capsule "His" astronauts. Dr. Paine resembles a strict math teacher, his glasses and his big nose accentuate this impression. The head of NASA boarded unnoticed the Boeing 720 in Houston. He set down in the last row of the first class. He pulled out his jacket and started reading. I congratulated him and told him that the Netherlands is very impressed by the great achievement of the three astronauts and about the enormous interest that exists for the event throughout Europe. He asked me what the TV observers in Europe saw of the flight of Apollo 11. I replied to him that the European Broadcasting Union had sent more than 30 hours via those satellites. Dr. Paine was pleasantly surprised when I told him that according to newspaper reports, Russian television broadcast the landing of the Apollo 11 directly. It was the first time that the Russians saw a live report of a space company. Dr. Paine who was particularly tired after his long voyage said he was happy that the flight of the Apollo 11 was over. It is a great relief. It has given him and many other Americans a sense of greatness. He believes that this is the beginning of even greater journeys that humanity will make in the universe.

Mars

In the beginning of September, Dr. Paine will propose to President Nixon manned expeditions to Mars. If this program is carried out at the same level and with the same enthusiasm as the lunar program, it will be possible, according to the NASA chief, to allow people to land on Mars in the 1980s and return back to earth. To achieve this space stations will have to be set up in orbit around the earth and the moon and then a space station on the moon. Automatic missiles will have to fly between the moon and Mars. Dr. Paine is of the opinion that the trip to Mars will cost less than the Apollo program. He hopes that other countries, especially Russia, will cooperate with the United States in the spacecraft program. There is no time and money to carry out space experiments for each country separately. It is understandable that, after the great success of Apollo 11, the NASA chief sees the future for his organization bright. But it is far from certain that the American Congress will approve the enormous financial resources for the Mars expedition in the near future.

Original text plus clipping in Dutch:

HOOFD NASA THOMAS PAINE: 'Mensen op mars na 1980' door WERNER KOHN

WASHINGTON, zaterdag. — „Ik ben ervan overtuigd dat er in de 1980'er jaren mensen op Mars zullen landen", dit zei Dr. Thomas O Paine, de NASA-administrator en de hoogste baas van het Amerikaanse bureau voor de ruimtevaart gisteren in een interview aan boord van Eastern Air Lines vlucht-554 van Houston naar Washington. Dr. Paine was gistermiddag met de kisten maanstenen in Houston aangekomen. Donderdagmiddag stond hij naast president Nixon aan boord van de USS Hornet in de Stille Oceaan om de landing van de Apollo 11 capsule „zijn" astronauten te zien. Dr. Paine lijkt op een strenge HBS-wiskundeleraar. Zijn bril en zijn grote neus accentueren deze indruk nog. Het hoofd van de NASA kwam in Houston onopgemerkt aan boord van de Boeing 720. Hij nam plaats in de laatste rij van de eerste klasse. Hij trok zijn colbertje uit en begon te lezen. Ik wenste hem geluk en vertelde hem dat men ook in Nederland bijzonder enthousiast waren over de geweldige prestatie van de drie astronauten is en over de enorme belangstelling die in heel Europa voor dit evenement bestaat. Hij vroeg mij wat de televisietoeschouwers in Europa van de vlucht van Apollo 11 hebben gezien. Ik antwoordde hem dat de European Broadeoasting Union meer dan 30 uur via die satellieten naar Europa heeft uitgezonden. Dr. Paine was aangenaam verrast toen ik hem vertelde dat de Russische televisie volgens krantenberichten, de landing van de Apollo 11 rechtstreeks heeft uitgezonden. Het was de eerste keer dat de Russen een live-reportage van een ruimtevaartonderneming te zien kregen. Dr. Paine die bijzonder vermoeid was na zijn lange reis van de Stille Oceaan zei dat hij blij is dat de vlucht van de Apollo 11 voorbij is. Het is een grote opluchting. Het heeft hem en vele andere Amerikanen een gevoel van grootheid gegeven. Hij is van mening dat dit het begin van nog grotere reizen die de mensheid in het heelal zal maken is.

Mars

Begin september zal Dr. Paine in een rapport president Nixon voorstellen om in de toekomst bemande expedities naar Mars te starten. Als dit programma op hetzelfde niveau en met hetzelfde enthousiasme als het maanprogramma wordt uitgevoerd zal het volgens de chef van NASA mogelijk zijn om in de jaren 1980 mensen op Mars te laten landen en naar de aarde te laten terugkeren. Daartoe zullen eerst ruimtevaartstations in banen rondde aarde en de maan en daarna een ruimtevaartstation op de maan moeten worden ingericht. Automatische raketten zullen tussen de maan en Mars moeten vliegen. Dr. Paine is van mening dat de reis naar Mars minder zal kosten dan het Apolloprogramma. Hij hoopt dat andere landen met name Rusland met Amerika in het ruimtevaartprogramma_ma zullen samenwerken. Er is geen tijd en geld voor elk land afzonderlijk ruimtevaartexperimenten uit te voeren. Het is te begrijpen dat de chef van NASA na het geweldige succes van Apollo 11 de toekomst voor zijn organisatie bijzonder rooskleurig inziet. Maar het is nog lang niet zeker of het Amerikaanse congres de enorme financiële middelen voor de Mars expeditie in de nabije toekomst zal goedkeuren.

Source: Het Parool, 26 July 1969.

mensen op mars na 1980