Is there life on the moon

newspaper 16 October 1959, life on the moon Professor Tikhov.

Yesterday Professor Tikhov told that the Russian rocket has the "necessary instruments" on board to check if there is life on the moon. There is reason to believe that there are low life forms near the Plato crater, and maybe there are also areas at the backside of the moon where life is possible. The Russians will build an interplanetary laboratory, which will fly to Mars to see if there is life there, Professor Tikhov added.

Original text plus clipping in Dutch:

LEVEN OP MAAN PROFESSOR TIKHOV vertelde gisteren nog, dat de raket de „noodzakelijke instrumenten" aan boord h3d om na te gaan, of er leven bestaat op de maan. „Er is reden om aan te nemen, dat er een lage vorm van leven bestaat nabij de Plato-krater, en misschien zijn er ook aan de voor ons onzichtbare kant van de maan gebieden, waar leven mogelijk is". De dag nadert, waarop Russische geleerden een interplanetair laboratorium zullen bouwen, dat nabij Mars gebracht zal worden om na te gaan of daar ook leven is", voegde prof. Tikhov eraan toe.

De Telegraaf, 6 October 1959.

06 10 1959 live on the moon