UFO steals cattle in the US

ufo14 May 1897, airship steals cattle.

A former member of the legislative chamber of Kansas saw a large object with brilliant lights hovering over his cows. Last night he his son and a servant were awakened by the noise of their cattle. When they went outside, they saw a large object with brilliant lights hovering over his cows. they rushed outside armed with axes, at that moment the object lifted itself up into the air, pulling a three year old ox with it.

The next day he found the skin of the ox ten miles from his house. The object had an altitude of 300 feet and there was a big basket under it. Some wheel made a loud noise. He also says that he saw two men, two children and a woman inside the airship. Two Hamilton neighbors have made a sworn statement that they will keep him for a truthful man.

Original text plus clipping in Dutch:

Een oud lid der Wetgevende Kamers van Kansas is autoriteit voor de mededeling dat verleden Maandag nacht bij en zijne huisgenoten gewekt werden door het loeien van runderen. Toen hij naar buiten ging zag hij een groot voorwerp met schitterende lichten boven zijn koeweide zweven. hij, zijn zoon en zijn knecht snelden met bijlen gewapend er op af, waarop het voorwerp zich in de lucht verhief, aan een touw een driejarigen os meetrekkende. Den volgenden dag vond hij de huid van den os tien mijlen van zijn huis. Hij zegt het voorwerp was ongeveer 300 voet laag en er hing een grote mand aan. Een wiel draaide met een groot geraas schielijk om. Ook zegt hij dat hij twee mannen, twee kinderen en een vrouw er in zag. Twee buren van Hamilton hebben ene be√ędigde verklaring afgelegd dat ze hem voor een waarheidlievend man houden.

Source: De grondwet, 04 Mei 1897.

04 05 1897 koe ontvoerd door UFO