UFO mania in Argentina

ufo11 July 1968, Police in Argentina is tired of UFO reports.

MENDOZA (Rtr.) - The police in the Argentine province of Mendoza, is tired of the wave of rumors about flying saucers and extraterrestrials, which seems to scare the people. They announced this week, that the justice system will prosecute anyone who distributes unsubstantiated rumors about such cases.

Police experts have investigated the story of two employees of a casino who on their way home, were held standing by five "humanoids" dwarfish sized creatures, while they could not move, the creatures took blood from the fingertips. The police is skeptical and suspects that people are delusional or seeking publicity.

Original text plus clipping in Dutch:

Golf van geruchten over vliegende schotels Politie in Argentinië is het beu MENDOZA (Rtr.) — De politie in de Argentijnse provincie Mendoza. begint genoeg te krijgen van de golf van geruchten over vliegende schotels en buitenaardse wezens,' die Argentinië uitgekozen schijnen te hebben om de mensen de stuipen op het lijf te jagen. Zij maakte deze week bekend, dat de justitie een vervolging zal instellen tegen een ieder die ongefundeerde geruchten over dergelijke zaken verspreidt.

Politiedeskundigen hebben een onderzoek ingesteld naar aanleiding van het relaas van twee employees van een casino, die op weg naar huis door een vijftal „humanoiden" van een dwergachtig formaat staande waren gehouden. Terwijl zij zich niet konden bewegen, zo luidde hun verhaal, tapten de vreemde wezens bloed uit de vingertoppen van de aardbewoners. De politie staat sceptisch tegenover dergelijke vertelsels en rangschikt ze onder waanvoorstellingen en publiciteitshonger.

Source: Friese Koerier, 01 Jul. 1968.

1968 buitenaardse argentinie