UFO report from 1621 France

ufo1

2 July 1976, UFOs seen in 1621 France.

Just by the time that the Viking (space probe) lands on the planet Mars, a seventeenth-century book appears in a library in the south of France, showing that the inhabitants of Nimes, Lyon and Montpellier have already seen "Martians". Although in those days there were probably also wondrous stories about wondrous creatures, and flying objects. The book, printed in Lyon in 1621 has only sixteen pages, with the title:

"The dreadful signs of heaven, which have once again appeared above the cities of Lyon, Nimes and Montpellier and other surrounding places, to the great amazement of the people".

It becomes clear that the people had already seen the phenomenon and on the thirteenth of October 1621, when the phenomenon occurred again, a chronicler writer recorded these "terrible signs". beautiful written because it was meant for the king, Louis the Thirteenth, who saw it as a prediction, "which can not be other than that the great God makes our monarch triumph over its enemies".

Original text plus clipping in Dutch:

marsmannetjes

Juist tegen de tijd dat de Viking op de planeet Mars zal landen, duikt er in een bibliotheek in het Zuid Franse Nimes een zeventiende-eeuws geschrift op, waaruit blijkt dat de inwoners van Nimes, Lyon en Montpellier toen al „marsmannetjes" gezien hebben. Niet zozeer een soort mannetjes hoewel ook in die tijd vast wel wonderlijke verhalen over wonderlijke wezens de ronde deden maar iets dat op een ufo, een vliegende schotel, geleken moet hebben. Het gevonden boekje, in 1621 in Lyon gedrukt, is maar ', zestien bladzijden dun, maar de titel is des te langer:

"De vreeswekkende tekenen aan de hemel, die opnieuw zijn verschenen boven de steden Lyon, Nimes en Montpellier en andere omliggende plaatsen, tot grote verbazing van het volk."

Opnieuw, dus blijkbaar had het volk zich al eerder over het fenomeen verbaasd en werd het de dertiende oktober 1621, toen het verschijnsel zich opnieuw voordeed, hoog tijd dat een kroniekschrijver deze „vreeswekkende tekenen" voor het nageslacht optekende. Hij maakte er wel iets moois van, want kennelijk moest zijn geschrift de koning, Lodewijk de Dertiende, welgevallig zijn. Hij zag er dan ook een regelrechte voorspelling in, die geen andere kan zijn dan dat de grote God der heerscharen onze monarch doet zegevieren over de belagers van zijn staat.

Source: Trouw, 2 July, 1976.

1976 ufo story 1600