UFO seen in North Carolina 1893

ufo126 December 1893, natural phenomenon or UFO.

In North Carolina, a strange phenomenon in the air was observed on Wednesday morning from half past six to seven o'clock. It must have been wonderful, although it was unclear what it actually was. Some describe it as a meteor and others as a comet. An eyewitness told it had the appearance of a star with a long tail. It finally exploded and displayed a trace of beautifully fire of different colors. Someone says the letters "W.W.W" were clearly drawn in the sky, while another could read the word "Prepare".

Also the passengers on a train near Burlington, saw that same morning between 3 and 6 o'clock an unusually phenomenon in the western sky. It moved zigzag through the air. At 20 minutes before seven it was seen at Raleigh, but it was not as clear as it was before.

Original text plus clipping in Dutch:

In een gedeelte van Noord Carolina heeft men Woensdagmorgen van half zeven tot zeven uur een vreemd verschijnsel in de lucht waargenomen. Het moet prachtig geweest zijn, ofschoon de berichten niet overeenstemmen wat het eigenlijk geweest zij. Sommigen beschrijven het als een meteoor en anderen als een komeet. Een ooggetuige zegt dat het 't voorkomen had van een grote ster met een staart die ongeveer honderd ellen lang scheen. Het einde er van spatte ten slotte uiteen en liet een spoor van prachtig gekleurd vuur van verschillende kleuren achter. Een kleuring zegt dat hij de letters "W. W. W." duidelijk getekend zag, terwijl een ander beweert dat het woord "Prepare" (Bereidt u) klaar stond uitgedrukt.

Ook de passagiers op een trein nabij Burlington, in genoemden Staat, zagen dien zelfde morgen tussen 3 en 6 uur een ongewoon verschijnsel aan den westelijken hemel. Het scheen een zig-zag zich uitstrekkende bliksemstraal, dertig graden lang, die in de lucht bleef staan. Te 20 minuten vóór zevenen werd het te Raleigh gezien, maar toen was het niet zo helder.

Source: De Grondwet, 26-12-1893.

26 12 1893 Eeen Natuur Verschijsel Of UFO