UFO as big as the moon Java Indonesia

ufo122 October 1906, Red Light as big as the Moon, Java.

On Sunday evening around 8 o'clock, a strange sky phenomenon was observed at Bedojo, central Java. In the South-West a red-shining object, about the size of the moon, was moving slowly through the air. It became smaller and smaller until it finally disappeared behind the clouds. This phenomenon has been observed for about half an hour.

Original text plus clipping in Dutch:

Zondagavond omstreeks 8 uur werd op de onderneming Bedojo een vreemd verschijnsel waargenomen, zegt Midden Java. In het Zuid-West ten Westen zag men op verre afstand een rood lichtend voorwerp, ongeveer zoo groot als de maan, dat zich langzaam in de lucht voortbewoog. Het daalde en werd allengs kleiner, totdat het ten slotte achter de wolken verdween. Men heeft dit verschijnsel ongeveer een half uur lang waargenomen.

Source: Het nieuws van den dag, 22 Okt. 1906.

22 10 1906 UFO Java zo groot als maan