US Air force pilot sees UFO

ufo129 January 1953, UFO above Japan.

TOKIO, 28. January (VP). - There are the last weeks. again strange lights and disks observed above Japan. A lieutenant of the American Air Force has revealed that, on March 20 of the previous year, he saw a flying saucer above Japan on his Thunder jet. The thing had a diameter of 20 centimeters, came to seven meters from the plane, circled around a wing and disappeared silently thereafter. The pilot issued an official report about it.

Original text plus Dutch Clipping:

TOKIO, 28 . Januari (V.P.). — Er zijn de laatste weken. weer vreemde lichten en schijven waargenomen boven Japan. Een luitenant van de Amerikaanse. luchtmacht heeft naar aanleiding hiervan onthuld, dat hij op 20 Maart van het vorige jaar boven Japan een vliegende schotel zag manoeuvreren rond zijn Thunderjet. Het ding had een doorsnede van 20 centimeter, kwam tot zeven meter van het toestel, cirkelde rond een vleugel en verdween daarna stil in de hoogte. De piloot bracht er een officieel rapport over uit.

Source: De vrije pers, 29 Jan. 1953.

29 01 1953 UFO boven Japan