strange light above Bologna (Italy)

ufo128 April 1729, strange light above Bologna (Italy).

Bologne, the 9th of April Sunday night at 2 o'clock, a phenomenon was seen on the side of the mountains in the sky, it was as light as the day, and stood in the sky for an hour. On Monday, the Duke of Invérnes traveled through this town too Rome, in order to hold a conversation with the Knight of Saint George, his King.

Original text plus clipping in Dutch:

28 April 1729, vreemd licht boven Bologne (Italië). Lucht verschijnsel een uur lang te zien Bologne, den 9 April. Zondag nacht ten 2 uren, zag men aan de kant van het gebergte in de lucht een Verschijnsel, het welk zo licht als de dag was, en wel een uur staan Bleef. Maandag trok de Hertog van Invérnes door deze stad na Romen, om met den Ridder van Sint Joris zijn gewaande Koning, een mond gesprek te houden.

Source: Amsterdamse courant, 28 April 1729.
28 04 1729 vreemd licht bolonge