What is seen above Charleroi Belgium

ufo14 January 1908, comet or UFO.

A peculiar air phenomenon has recently been observed in Charleroi. From the zenith to the East, a celestial body with a clearly visible core and a tail of about 20 ° slowly moved. About 15 or 20 ° above the horizon the phenomenon disappeared. When it had covered a road of 30 to 35 °, the core split in two, both parts continue on their own. Soon the tail also shared, while between the nuclei some time a shining mist remained visible. Before the tail was completely divided in two, the phenomenon disappeared. The body shone in bright bluish light. The whole phenomenon strongly recalls the well-known decline of Biela's comet in 1846.

Original text plus Dutch clipping:

Te Charleroi is onlangs een eigenaardig luchtverschijnsel waargenomen. Van het zenith naar het Oosten bewoog zich vrij langzaam een hemellichaam met een duidelijk zichtbare kern en een staart van ongeveer 20°. Ongeveer 15 of 20° boven den gezichtseinder verdween het verschijnsel. Toen het een weg van 30 tot 35° had afgelegd, deelde de kern zich in tweeën; beide delen zetten afzonderlijk hun weg voort. Spoedig deelde zich ook de staart, terwijl tussen de kernen enigen tijd een lichtende nevel zichtbaar bleef. Voordat de staart geheel in tweeën was gedeeld, verdween het verschijnsel. Het lichaam straalde in helder blauwachtig licht. Het gehele verschijnsel herinnert sterk aan de bekende daling van de komeet van Biela in 1846.

Source: Tubantia, 04 Jan. 1908.

1908 belgium ufo