UFOs seen in Chile and Norway

ufo112 July 1947, Now also "flying saucers" in Chile and Norway.

According to a message from TJ. P. from San Pedro (California) In a garden at Fort McArthur one of the "Flying Saucers" came down on Thursday. Official, James Russell, came running into the police station stating that a rocket-propelled missile had landed. An experts investigating the object and declared that it is almost impossible for this object to fly. Russell still hopes to receive the reward of three thousand dollars for bringing in the first "flying saucer", but we have little hope for him as the commotion caused by "flying saucers," has practically ceased entirely.

In Chile and Norway

(Reuter) After the reports of the presence of "flying saucers" above Santiago in Chile, the scientific department of the Del Salto Observatory reported, that on 19 May she observed a "foreign object" over Chile, which moved slowly through the ionosphere, leaving intermittent white smoke columns. Apart from Chile, there are also reports from Norway, that flying saucers have been observed in that country. Three residents of the island of Kortfoon saw on Thursday evening a dark object flying by, which gradually became lighter and finally twinkled like a star. The unknown object moved slowly and disappeared into the low hanging clouds. Various explanations were given by"flying saucers" scholars, but these did not satisfy the public, since it is generally assumed that they are dealing with a new military weapon, U.P. reports from Oslo.

Original text plus Dutch clipping:

Nu ook „vliegende schotels” in Chili en Noorwegen: In Amerika niet meer waargenomen. In een tuin te Fort McArthur zou volgens een bericht van TJ. P. uit San Pedro (Californië) Donderdag een van de veelbesproken „Vliegende schotels" zijn neergekomen. Een ambtenaar, James Russell, kwam het politiebureau binnen hollen met de mededeling dat een door raketten aangedreven projectiel geland was. De deskundigen die het voorwerp onderzochten verklaarden, dat het vrijwel onmogelijk was dat dit voorwerp zou kunnen vliegen. Russell hoopt nog steeds de beloning van drie duizend dollars in ontvangst te kunnen nemen voor het aanbrengen van de eerste „vliegende schotel", doch zijn kansen zijn slechts klein. De stroom van „vliegende schotels", die zulk een opschudding veroorzaakten, heeft praktisch geheel opgehouden.

in Chili en Noorwegen

Na de berichten over de aanwezigheid van „vliegende schotels" boven Santiago in Chili heeft de wetenschappelijke afdeling van het Del Salto Observatorium medegedeeld, aldus Reuter, dat zij op 19 Mei j.l. een „vreemd voorwerp" heeft waargenomen boven Chili, dat zich langzaam voortbewoog door de ionosfeer, waarbij het bij tussenpozen witte rookkolommen achterliet. Behalve uit Chili komen nu ook berichten uit Noorwegen, dat in dat land vliegende schotels zijn waargenomen. Drie bewoners van het eiland Kortfoon zagen Donderdagavond een donker voorwerp voorbijvliegen, dat geleidelijk lichter werd en tenslotte twinkelende als een ster. Het onbekende voorwerp bewoog zich langzaam voort en verdween over de horizon in de laag hangende wolken. Verschillende verklaringen werden door de geleerden voor deze „vliegende schotels" gegeven, doch deze bevredigden het publiek niet, daar men algemeen aanneemt, dat men hier met een nieuw militair wapen te doen heeft, meldt U.P. uit Oslo.

Source: Batavia, 12 juli 1947.