Light above Amsterdam Netherlands 1770

ufo17 July 1770, Comet moves with high speed towards north pole.

Amsterdam on the 2nd of July. For a few days, one has seen a hairy Star (Stelia Crinita) or comet without a tail, which was seen yesterday, at midnight, at Gissing, 10 to 13 Degrees of the North Star, around the head of Cepheus. According to other sources the star has been seen two days earlier unusually much more southn

so that, according to them, the star moves with a enormous speed towards the North Pole. It is clearly visible with the naked Eye, in spite of the light of the moon, and has the appearance of the Moon or Nebula almost the size of the full Moon; the core, which is in the middle as a Star of the 2nd size. Probably when it turning away from the sun a tail will become visible.

Original text plus Dutch clipping:

Amsrerdam den 2den July. Zedert eenige dagen, heeft men een hairige Ster gezien (Stelia Crinita) of comeet zonder staart ontdekt, welke gisteren, ontrend middernacht, naar Gissing, 10 a 13 Graden van de noordster, omtrend het gesterne van, Cepheus, gezien is. Volgens Berigten van elders heeft zij zig maar twee dagen te vooren ongemeen veel zuidelijker vertoond; zoo dat, volgens dezelve, zij met onverbeeldelijke snelheid naar de Noordpool voortstreeft. Zy vertoont zig gansch duidelijk voor het bloote Oog, in weerwil van het licht der maane, en heeft op 't uiterlijk aanzien, met dezelfde Dampkring of Nevel bijna de grootte der volle Maan; de kern, die in 't midden zit, doet zig op aIs een Ster van de 2de grootte. Waarschijnlijk dat dezelve in haaren verderen Loop, zig van de zon afwendende, wel een Staart, als de andere Comeet zal aanneemen.

Source: Leeuwarder courant, 7 Juli 1770.